دستگیری ۵مزاحم تلگرامی

دستگیری ۵مزاحم تلگرامی
۵ مرد به جرم مزاحمت برای شهروندان در فضای مجازی در رشت شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات گیلان امروز گفت : این افراد با شکایت ۶ شهروند گیلانی شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ ایرج محمدخانی افزود: این ۵ مرد ۴۱ ، ۳۶، ۳۱ و ۲۱ ساله اهل و ساکن رشت هستند.
وی اعلام کرد : این افراد اعتراف کردند که با هدف انتقام و تسویه حساب شخصی در فضای مجازی تلگرام مزاحمت ایجاد می کردند.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات گیلان گفت : متهمان در خانه خود دستگیر و به مقامات …

دستگیری ۵مزاحم تلگرامی

۵ مرد به جرم مزاحمت برای شهروندان در فضای مجازی در رشت شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات گیلان امروز گفت : این افراد با شکایت ۶ شهروند گیلانی شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ ایرج محمدخانی افزود: این ۵ مرد ۴۱ ، ۳۶، ۳۱ و ۲۱ ساله اهل و ساکن رشت هستند.
وی اعلام کرد : این افراد اعتراف کردند که با هدف انتقام و تسویه حساب شخصی در فضای مجازی تلگرام مزاحمت ایجاد می کردند.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات گیلان گفت : متهمان در خانه خود دستگیر و به مقامات …
دستگیری ۵مزاحم تلگرامی

روزنامه قانون