دستگیری مزاحمان تلگرامی در رشت

دستگیری مزاحمان تلگرامی در رشت
به گزارش بولتن نیوز، سرهنگ «ایرج محمدخانی»، رئیس پلیس فتا گیلان اظهار کرد: در پی ارجاع چندین فقره پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت به دادخواهی شش نفر از شهروندان گیلانی مبنی بر ایجاد مزاحمت برای آنان از طریق تلگرام، موضوع در دستورکار پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس فتا با اقدامات فنی و پلیسی 5 مزاحم تلگرامی را که جملگی مرد بودند شناسایی با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات منسجم آن ها را دستگیر و به پلیس فتا انتقال دادند.
محمدخانی گفت: متهمان با توجه به ادله دیجیتال کشف شده به …

دستگیری مزاحمان تلگرامی در رشت

به گزارش بولتن نیوز، سرهنگ «ایرج محمدخانی»، رئیس پلیس فتا گیلان اظهار کرد: در پی ارجاع چندین فقره پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت به دادخواهی شش نفر از شهروندان گیلانی مبنی بر ایجاد مزاحمت برای آنان از طریق تلگرام، موضوع در دستورکار پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس فتا با اقدامات فنی و پلیسی 5 مزاحم تلگرامی را که جملگی مرد بودند شناسایی با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات منسجم آن ها را دستگیر و به پلیس فتا انتقال دادند.
محمدخانی گفت: متهمان با توجه به ادله دیجیتال کشف شده به …
دستگیری مزاحمان تلگرامی در رشت

ابزار رسانه