دستگیری عاملان فروش نمونه سوالات امتحانی در فضای مجازی

دستگیری عاملان فروش نمونه سوالات امتحانی در فضای مجازی
2 جوان به جرم فروش نمونه سوالات امتحانی در فضای مجازی تلگرام در شهرهای لاهیجان و تبریز دستگیرشدند.
به گزارش اخبار استانهای خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات گیلان گفت : 2 متهم 18 و 20 ساله که مدیر یک گروه شبکه مجازی موبایلی بودند، نمونه سوالات امتحانی نوبت خرداد امسال مقطع متوسطه را در تلگرام تبلیغ کردند و به 81 عضوء این گروه فروخته بودند.
سرهنگ محمدخانی افزود : 2 جوان لاهیجانی و تبریزی از این طریق90 میلیون ریال از اعضاء شبکه مجازی موبایلی کلاهبرداری کردند.
وی گفت : 2 متهم با …

دستگیری عاملان فروش نمونه سوالات امتحانی در فضای مجازی

2 جوان به جرم فروش نمونه سوالات امتحانی در فضای مجازی تلگرام در شهرهای لاهیجان و تبریز دستگیرشدند.
به گزارش اخبار استانهای خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات گیلان گفت : 2 متهم 18 و 20 ساله که مدیر یک گروه شبکه مجازی موبایلی بودند، نمونه سوالات امتحانی نوبت خرداد امسال مقطع متوسطه را در تلگرام تبلیغ کردند و به 81 عضوء این گروه فروخته بودند.
سرهنگ محمدخانی افزود : 2 جوان لاهیجانی و تبریزی از این طریق90 میلیون ریال از اعضاء شبکه مجازی موبایلی کلاهبرداری کردند.
وی گفت : 2 متهم با …
دستگیری عاملان فروش نمونه سوالات امتحانی در فضای مجازی

عکس جدید اینستاگرام