دستبند قانون بر دستان عامل توهین به شهروند همدانی

دستبند قانون بر دستان عامل توهین به شهروند همدانی
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی همدان از شناسایی و دستگیری فردی که با ارسال پیام های توهین آمیز از طریق تلگرام موجب سلب آسایش شهروند همدانی شده بود، خبر داد.

دستبند قانون بر دستان عامل توهین به شهروند همدانی

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی همدان از شناسایی و دستگیری فردی که با ارسال پیام های توهین آمیز از طریق تلگرام موجب سلب آسایش شهروند همدانی شده بود، خبر داد.
دستبند قانون بر دستان عامل توهین به شهروند همدانی

لایسنس نود 32 ورژن 8

گوشی موبایل