در راه اندازی پیام رسان های اجتماعی از توان داخلی حمایت می کنیم

در راه اندازی پیام رسان های اجتماعی از توان داخلی حمایت می کنیم
ایران نوشت: از زمانی که شبکه های اجتماعی خارجی مانند تلگرام در کشور مورد توجه کاربران قرار گرفت و به نوعی طرفداران بی شماری را به سمت خود جلب کرد، بحث انتقال سرور این شبکه نیز بارها از زبان مسئولان مختلف شنیده شده اما در این میان برخی معتقد هستند که انتقال سرور تلگرام به داخل کشور بی فایده است چرا که باید بر توان داخلی تکیه کرد.

در راه اندازی پیام رسان های اجتماعی از توان داخلی حمایت می کنیم

ایران نوشت: از زمانی که شبکه های اجتماعی خارجی مانند تلگرام در کشور مورد توجه کاربران قرار گرفت و به نوعی طرفداران بی شماری را به سمت خود جلب کرد، بحث انتقال سرور این شبکه نیز بارها از زبان مسئولان مختلف شنیده شده اما در این میان برخی معتقد هستند که انتقال سرور تلگرام به داخل کشور بی فایده است چرا که باید بر توان داخلی تکیه کرد.
در راه اندازی پیام رسان های اجتماعی از توان داخلی حمایت می کنیم

مرجع توریسم