در اجلاس استانبول چه گذشت؟

در اجلاس استانبول چه گذشت؟
خلیج فارس: مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در یادداشتی در خصوص سیزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در استانبول نوشت: با وجود بیان سازنده رئیس جمهوری مبنی بر آنکه ایران مشکل عربستان نیست و عربستان مشکل ایران نیست بلکه مشکل تعصب، افراطی گری و تروریسم است عربستان تا لحظه آخر بر طبل اختلاف و تفرقه کوبید.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایرنا؛ حمید بعیدی نژاد در این یادداشت که در صفحه تلگرام خود منتشر کرد، نوشت: برجستگی سیاسی مهم سیزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در استانبول اختلا …

در اجلاس استانبول چه گذشت؟

خلیج فارس: مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در یادداشتی در خصوص سیزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در استانبول نوشت: با وجود بیان سازنده رئیس جمهوری مبنی بر آنکه ایران مشکل عربستان نیست و عربستان مشکل ایران نیست بلکه مشکل تعصب، افراطی گری و تروریسم است عربستان تا لحظه آخر بر طبل اختلاف و تفرقه کوبید.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایرنا؛ حمید بعیدی نژاد در این یادداشت که در صفحه تلگرام خود منتشر کرد، نوشت: برجستگی سیاسی مهم سیزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در استانبول اختلا …
در اجلاس استانبول چه گذشت؟

خرید بک لینک

مرکز فیلم