دروغی بسیار سخیف و زشت درباره «مرتضی پاشایی» 0 دیدگاه برای این خبر “مهدی کرد: دزدیده شدن جسد «مرتضی پاشایی» شایعه است”

دروغی بسیار سخیف و زشت درباره «مرتضی پاشایی» 0 دیدگاه برای این خبر “مهدی کرد: دزدیده شدن جسد «مرتضی پاشایی» شایعه است”
«مهدی کرد» خبر مبتنی بر دزدیده شدن جسد زنده یاد «مرتضی پاشایی» که این روزها در شبکه های اجتماعی منتشر می شود را تکذیب کرد و این شایعه را بی پایه و اساس دانست.
نزدیک به یک هفته است که در شبکه های اجتماعی به خصوص تلگرام خبری همراه با چهار عکس از مراسم تشییع جنازه زنده یاد «مرتضی پاشایی» با منابع مختلف و تیتر «دزدیده شدن جسد مرتضی پاشایی» دست به دست می شود و مورد بحث قرار می گیرد که در کنار مستهزء بودن، این حقیقت را بر ملا می کند که شایعات با چه سرعتی در شبکه های اجتماعی منتشر می شوند!
مهدی کرد، …

دروغی بسیار سخیف و زشت درباره «مرتضی پاشایی» 0 دیدگاه برای این خبر “مهدی کرد: دزدیده شدن جسد «مرتضی پاشایی» شایعه است”

«مهدی کرد» خبر مبتنی بر دزدیده شدن جسد زنده یاد «مرتضی پاشایی» که این روزها در شبکه های اجتماعی منتشر می شود را تکذیب کرد و این شایعه را بی پایه و اساس دانست.
نزدیک به یک هفته است که در شبکه های اجتماعی به خصوص تلگرام خبری همراه با چهار عکس از مراسم تشییع جنازه زنده یاد «مرتضی پاشایی» با منابع مختلف و تیتر «دزدیده شدن جسد مرتضی پاشایی» دست به دست می شود و مورد بحث قرار می گیرد که در کنار مستهزء بودن، این حقیقت را بر ملا می کند که شایعات با چه سرعتی در شبکه های اجتماعی منتشر می شوند!
مهدی کرد، …
دروغی بسیار سخیف و زشت درباره «مرتضی پاشایی» 0 دیدگاه برای این خبر “مهدی کرد: دزدیده شدن جسد «مرتضی پاشایی» شایعه است”

فروش بک لینک