درد دلهای زن جوان برای مغازه دار دردسر ساز شد

درد دلهای زن جوان برای مغازه دار دردسر ساز شد
جامعه > حوادث – خراسان نوشت:مرد ۴۶ساله ای که در پی شکایت همسر یک زن جوان، به اتهام ایجاد مزاحمت در شبکه اجتماعی تلگرام، طی یک قرار صوری توسط کارآگاهان پلیس فتا دستگیر شده بود، در حالی که عنوان می کرد من قصد خواستگاری از آن زن را داشتم و هیچ گونه مطالب ضداخلاقی برایش ارسال نکرده ام، به تشریح ماجرای زندگی اش پرداخت.
او به کارشناس اجتماعی پلیس فتای خراسان
رضوی گفت: در یکی از روستاهای اطراف مشهد و در خانواده ای پرجمعیت به دنیا
آمدم و در کنار ۱۰خواهر و برادر دیگرم قد کشیدم. آن زمان در روستای ما رسم

درد دلهای زن جوان برای مغازه دار دردسر ساز شد

جامعه > حوادث – خراسان نوشت:مرد ۴۶ساله ای که در پی شکایت همسر یک زن جوان، به اتهام ایجاد مزاحمت در شبکه اجتماعی تلگرام، طی یک قرار صوری توسط کارآگاهان پلیس فتا دستگیر شده بود، در حالی که عنوان می کرد من قصد خواستگاری از آن زن را داشتم و هیچ گونه مطالب ضداخلاقی برایش ارسال نکرده ام، به تشریح ماجرای زندگی اش پرداخت.
او به کارشناس اجتماعی پلیس فتای خراسان
رضوی گفت: در یکی از روستاهای اطراف مشهد و در خانواده ای پرجمعیت به دنیا
آمدم و در کنار ۱۰خواهر و برادر دیگرم قد کشیدم. آن زمان در روستای ما رسم

درد دلهای زن جوان برای مغازه دار دردسر ساز شد

خرید بک لینک