داستان خرید تلگرام توسط گوگل به قیمت 1 میلیارد دلار؛ واقعیت، بازارگرمی و یا شایعه؟!

داستان خرید تلگرام توسط گوگل به قیمت 1 میلیارد دلار؛ واقعیت، بازارگرمی و یا شایعه؟!
اوایل امروز خبری روی خروجی بسیاری از سایتهای داخلی و خارجی IT قرار گرفت که حکایت از تصمیم گوگل برای خرید شرکت تلگرام با قیمت یک میلیارد دلار داشت! اما در ادامه این مورد را بررسی خواهیم کرد که آیا این خبر صحت دارد و یا تنها یک شایعه و بازی رسانه ای است؟ با ماه همراه شوید.

اوایل صبح امروز بود که بعضی سایت های خبری با تیتری بزرگ سر خط خبرهای خود را بروز کردند: “گوگل با قیمت یک میلیارد دلار خواهان خرید تلگرام شد”. اصولاً عکس العمل افراد به این خبر باید در دو گروه باشد. گروه اولی که این تصمیم گوگل را …

داستان خرید تلگرام توسط گوگل به قیمت 1 میلیارد دلار؛ واقعیت، بازارگرمی و یا شایعه؟!

اوایل امروز خبری روی خروجی بسیاری از سایتهای داخلی و خارجی IT قرار گرفت که حکایت از تصمیم گوگل برای خرید شرکت تلگرام با قیمت یک میلیارد دلار داشت! اما در ادامه این مورد را بررسی خواهیم کرد که آیا این خبر صحت دارد و یا تنها یک شایعه و بازی رسانه ای است؟ با ماه همراه شوید.

اوایل صبح امروز بود که بعضی سایت های خبری با تیتری بزرگ سر خط خبرهای خود را بروز کردند: “گوگل با قیمت یک میلیارد دلار خواهان خرید تلگرام شد”. اصولاً عکس العمل افراد به این خبر باید در دو گروه باشد. گروه اولی که این تصمیم گوگل را …
داستان خرید تلگرام توسط گوگل به قیمت 1 میلیارد دلار؛ واقعیت، بازارگرمی و یا شایعه؟!

لایسنس نود 32 ورژن 7

دانلود سریال و آهنگ