دادستانی: توئیتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی شود

دادستانی: توئیتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی شود
روز نو : معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در واکنش به برخی خبرهای منتشر شده مبنی بر احتمال رفع فیلتر توئیتر به دنبال طرح جایگزینی با پیام رسان تلگرام گفت: توئیتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی شود.
به گزارش روز نو، عبدالصمد خرم آبادی در پاسخ به این سئوال که برخی رسانه ها و سایت های خبری اعلام کرده اند یک مقام برجسته در امور فضای مجازی گفته جایگزینی تلگرام با توئیتر در حال بررسی است که بر اساس آن، پیامرسان تلگرام مسدود شده و شبکه اجتماعی توئیتر از فیلتر خارج می شود اظهار کرد: با توجه به نقشی …

دادستانی: توئیتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی شود

روز نو : معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در واکنش به برخی خبرهای منتشر شده مبنی بر احتمال رفع فیلتر توئیتر به دنبال طرح جایگزینی با پیام رسان تلگرام گفت: توئیتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی شود.
به گزارش روز نو، عبدالصمد خرم آبادی در پاسخ به این سئوال که برخی رسانه ها و سایت های خبری اعلام کرده اند یک مقام برجسته در امور فضای مجازی گفته جایگزینی تلگرام با توئیتر در حال بررسی است که بر اساس آن، پیامرسان تلگرام مسدود شده و شبکه اجتماعی توئیتر از فیلتر خارج می شود اظهار کرد: با توجه به نقشی …
دادستانی: توئیتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی شود

اخبار جهان