خَیرانی در دل اینستاگرام و تلگرام

خَیرانی در دل اینستاگرام و تلگرام
ادای احترام خشکشویی کرمانی به سربازان در گفت وگو با مدیر خشکشویی رنگین کمان
در یک هفته 170 دست لباس سربازی را به طور رایگان شستیم
شهروند| «هادی رحیمی» یک مرد 26ساله است و اهل کرمان. مردی که حالا در بین کاربران کرمانی شبکه های اجتماعی برای خودش اسم و رسمی به هم زده؛ هم او و هم 5 همکارش که این روزها در خشکشویی رنگین کمان کرمان هم کار می کنند و هم به نیازمندان کمک می رسانند. آخرین فعالیت آنها برمی گردد به یک هفته پیش تا به حال؛ وقتی آنها خبر کشته شدن 13 سرباز پادگان 05 کرمان را در تصادف اتوبوس شنیدند …

خَیرانی در دل اینستاگرام و تلگرام

ادای احترام خشکشویی کرمانی به سربازان در گفت وگو با مدیر خشکشویی رنگین کمان
در یک هفته 170 دست لباس سربازی را به طور رایگان شستیم
شهروند| «هادی رحیمی» یک مرد 26ساله است و اهل کرمان. مردی که حالا در بین کاربران کرمانی شبکه های اجتماعی برای خودش اسم و رسمی به هم زده؛ هم او و هم 5 همکارش که این روزها در خشکشویی رنگین کمان کرمان هم کار می کنند و هم به نیازمندان کمک می رسانند. آخرین فعالیت آنها برمی گردد به یک هفته پیش تا به حال؛ وقتی آنها خبر کشته شدن 13 سرباز پادگان 05 کرمان را در تصادف اتوبوس شنیدند …
خَیرانی در دل اینستاگرام و تلگرام

خرید vpn با سرعت عالی

دانلود ها پلاس