خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا در دولت گذشته

خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا در دولت گذشته
مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در صفحه تلگرام خود به چند نکته در خصوص دستبرد جدید به اموال ایران در آمریکا اشاره کرده است و پرده از این اشتباه بزرگ در دولت گذشته برداشت.
حمید بعیدی نژاد نوشت:١- اصولا اقدام سرمایه گذاری توسط مسوولان وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به عنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست کلان ایران هماهنگ نبوده است، به ویژه که در همان زمان پرونده هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت ها در آمریکا، امکان ضبط اموال …

خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا در دولت گذشته

مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در صفحه تلگرام خود به چند نکته در خصوص دستبرد جدید به اموال ایران در آمریکا اشاره کرده است و پرده از این اشتباه بزرگ در دولت گذشته برداشت.
حمید بعیدی نژاد نوشت:١- اصولا اقدام سرمایه گذاری توسط مسوولان وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به عنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست کلان ایران هماهنگ نبوده است، به ویژه که در همان زمان پرونده هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت ها در آمریکا، امکان ضبط اموال …
خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا در دولت گذشته

لایسنس نود 32 ورژن 4

اخبار دنیای دیجیتال