خروج کانال های مجازی از محدوده مُجاز

خروج کانال های مجازی از محدوده مُجاز
سمانه مهرپرور
پژوهشگر رسانه
از خرید آنلاین گرفته تا سفارش غذا برای جشن ها یا تولد ها، از آموزش گام به گام آشپزی و انواع هنرهای دستی، یا زبان انگلیسی گرفته تا فالگیری و رمالی یا طب سنتی آنلاین، همه و همه در کمترین فاصله زمانی و موانع مکانی در تلگرام قابل وصول و دستیابی است. امروزه کمتر فردی دیده می شود که شناسه تلگرام نداشته باشد و با تلگرام بیگانه باشد.
اکثر امور روزمره ایرانیان به تلگرام گره خورده است و حتی ساده ترین افعالی که در گذشته نیازمند صرف زمان و طی مکان بوده، در تلگرام محقق می شود. به این …

خروج کانال های مجازی از محدوده مُجاز

سمانه مهرپرور
پژوهشگر رسانه
از خرید آنلاین گرفته تا سفارش غذا برای جشن ها یا تولد ها، از آموزش گام به گام آشپزی و انواع هنرهای دستی، یا زبان انگلیسی گرفته تا فالگیری و رمالی یا طب سنتی آنلاین، همه و همه در کمترین فاصله زمانی و موانع مکانی در تلگرام قابل وصول و دستیابی است. امروزه کمتر فردی دیده می شود که شناسه تلگرام نداشته باشد و با تلگرام بیگانه باشد.
اکثر امور روزمره ایرانیان به تلگرام گره خورده است و حتی ساده ترین افعالی که در گذشته نیازمند صرف زمان و طی مکان بوده، در تلگرام محقق می شود. به این …
خروج کانال های مجازی از محدوده مُجاز

فروش بک لینک

اس ام اس جدید