خدایا هرگز بیست نشود!

خدایا هرگز بیست نشود!
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در پی سانحه تصادف و درگذشت جمعی از سربازان نیروی زمینی ارتش ج.ا.ا پیامی در کانال تلگرام خود با عنوان “خدایا هرگز بیست نشود!” منتشر کرد.
 غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم شریف رشت در مجلس شورای اسلامی در پی سانحه تصادف و درگذشت جمعی از سربازان نیروی زمینی ارتش ج.ا.ا پیامی در کانال تلگرام خود با عنوان “خدایا هرگز بیست نشود!” منتشر کرد. متن پیام به شرخ زیر است:
خدایا هرگز بیست نشود!
صبح زود بعد از سحر می بایست برای یک جلسه ای از منزل خارج میشدم طبق عادت وارد …

خدایا هرگز بیست نشود!

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در پی سانحه تصادف و درگذشت جمعی از سربازان نیروی زمینی ارتش ج.ا.ا پیامی در کانال تلگرام خود با عنوان “خدایا هرگز بیست نشود!” منتشر کرد.
 غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم شریف رشت در مجلس شورای اسلامی در پی سانحه تصادف و درگذشت جمعی از سربازان نیروی زمینی ارتش ج.ا.ا پیامی در کانال تلگرام خود با عنوان “خدایا هرگز بیست نشود!” منتشر کرد. متن پیام به شرخ زیر است:
خدایا هرگز بیست نشود!
صبح زود بعد از سحر می بایست برای یک جلسه ای از منزل خارج میشدم طبق عادت وارد …
خدایا هرگز بیست نشود!

ماشین های جدید