خبری خوشحال کننده برای کاربران ریپورت شده «تلگرام» !

خبری خوشحال کننده برای کاربران ریپورت شده «تلگرام» !
به گزارش ذاکر خبر ، کاربران تلگرام بنا به دلایل مختلف از جمله ارسال پیام به کسانی که شماره آن ها را ذخیره نکرده اند، ریپورت می شوند. از این رو تا کنون تنها راه حل، ارسال ایمیل به تلگرام و اعلام مشکل کاربر بود که این کار بسیار زمان بر است. اما تلگرام در آپدیت جدید یک bot قرار داده است که با انجام دستور عمل آن کاربر سریع تر از ریپورت اسپم خارج می شود.
با این ربات spambot@ را برای رفع مشکل اسپم کاربران راه اندازی کرده است و شما دیگر نیازی نیست برای حل مشکل خود به تلگرام ایمیل ارسال کنید.
راهنمای …

خبری خوشحال کننده برای کاربران ریپورت شده «تلگرام» !

به گزارش ذاکر خبر ، کاربران تلگرام بنا به دلایل مختلف از جمله ارسال پیام به کسانی که شماره آن ها را ذخیره نکرده اند، ریپورت می شوند. از این رو تا کنون تنها راه حل، ارسال ایمیل به تلگرام و اعلام مشکل کاربر بود که این کار بسیار زمان بر است. اما تلگرام در آپدیت جدید یک bot قرار داده است که با انجام دستور عمل آن کاربر سریع تر از ریپورت اسپم خارج می شود.
با این ربات spambot@ را برای رفع مشکل اسپم کاربران راه اندازی کرده است و شما دیگر نیازی نیست برای حل مشکل خود به تلگرام ایمیل ارسال کنید.
راهنمای …
خبری خوشحال کننده برای کاربران ریپورت شده «تلگرام» !

خرید بک لینک

بازی