حمایت خبرنگار BBC از بدعهدی آمریکا

حمایت خبرنگار BBC از بدعهدی آمریکا
رونوشت : نفیسه کوهنورد خبرنگار بی بی سی فارسی، نقض آتش بس سوریه توسط آمریکا را توجیه کرد! واکنش کاربران به این توجیه جالب توجه است:

مطالب خود را برای درج در ستون “رونوشت” پایگاه خبری تحلیلی صراط از طریق بخش کامنت های همین مطلب و یا آی دی تلگرام @rooneveshtserat ارسال نمائید.

حمایت خبرنگار BBC از بدعهدی آمریکا

رونوشت : نفیسه کوهنورد خبرنگار بی بی سی فارسی، نقض آتش بس سوریه توسط آمریکا را توجیه کرد! واکنش کاربران به این توجیه جالب توجه است:

مطالب خود را برای درج در ستون “رونوشت” پایگاه خبری تحلیلی صراط از طریق بخش کامنت های همین مطلب و یا آی دی تلگرام @rooneveshtserat ارسال نمائید.
حمایت خبرنگار BBC از بدعهدی آمریکا

اتومبیل