حق پخش یورو را نخریده اند؟

حق پخش یورو را نخریده اند؟
فرهیختگان| در حالی که بینندگان یورو 2016 دیروز منتظر بودند که رقابت های یورو 2016 را به صورت زنده از شبکه های 3 و ورزش ببینید، اما به یک باره با تصاویر تلویزیونی رقابت های رالی و موتوچی پی مواجه شدند. البته کسانی که با گیرنده های ماهواره می خواستند بازی را ببینند هم چنین مشکلی داشتند. در هر حال ریسیورهای ستاپ باکس در برخی نقاط مرزی کشور هم مشکلاتی داشتند و آنها هم مثل شبکه های 3 و ورزش روی ماهواره بازی را پخش نمی کردند. داستان خیلی زود به تلگرام و کانال های تلگرامی رسید و همه نگران شده بودند. در این …

حق پخش یورو را نخریده اند؟

فرهیختگان| در حالی که بینندگان یورو 2016 دیروز منتظر بودند که رقابت های یورو 2016 را به صورت زنده از شبکه های 3 و ورزش ببینید، اما به یک باره با تصاویر تلویزیونی رقابت های رالی و موتوچی پی مواجه شدند. البته کسانی که با گیرنده های ماهواره می خواستند بازی را ببینند هم چنین مشکلی داشتند. در هر حال ریسیورهای ستاپ باکس در برخی نقاط مرزی کشور هم مشکلاتی داشتند و آنها هم مثل شبکه های 3 و ورزش روی ماهواره بازی را پخش نمی کردند. داستان خیلی زود به تلگرام و کانال های تلگرامی رسید و همه نگران شده بودند. در این …
حق پخش یورو را نخریده اند؟

فیلم سریال آهنگ