حقوق نجومی همان یارانه نقدی است!

حقوق نجومی همان یارانه نقدی است!
رونوشت : کانال تلگرامی بهلول @Boh_LoL نوشت: معاون سرپرست نهاد ریاست جمهوری:
ما اصلا نفهمیدیم نجومی یعنی چه؟ و این نجومی بر اساس چه شاخص هایی گفته می شود و هرکسی می تواند برداشت خودش را داشته باشد.
ببین چه خبره که ۲۵۶ میلیون و… از دید اینا نجومی نیس پول خرده.
داداچ ادامه بده برداشتتون درسته نجومی همین ۴۵ تومن یارانه ملته که زودتر باید باهاش برخورد بشه!

مطالب خود را برای درج در ستون “رونوشت” پایگاه خبری تحلیلی صراط از طریق بخش کامنت های همین مطلب و یا آی دی تلگرام …

حقوق نجومی همان یارانه نقدی است!

رونوشت : کانال تلگرامی بهلول @Boh_LoL نوشت: معاون سرپرست نهاد ریاست جمهوری:
ما اصلا نفهمیدیم نجومی یعنی چه؟ و این نجومی بر اساس چه شاخص هایی گفته می شود و هرکسی می تواند برداشت خودش را داشته باشد.
ببین چه خبره که ۲۵۶ میلیون و… از دید اینا نجومی نیس پول خرده.
داداچ ادامه بده برداشتتون درسته نجومی همین ۴۵ تومن یارانه ملته که زودتر باید باهاش برخورد بشه!

مطالب خود را برای درج در ستون “رونوشت” پایگاه خبری تحلیلی صراط از طریق بخش کامنت های همین مطلب و یا آی دی تلگرام …
حقوق نجومی همان یارانه نقدی است!

پرشین موزیک