حقوق نجومی این بار در منطقه آزاد ارس + تصویر

حقوق نجومی این بار در منطقه آزاد ارس + تصویر
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هم نوا به نقل از فارس، بعد از آنکه دریافت حقوق های چند ده میلیونی برخی مدیران در روزهای گذشته خبرساز شد، این روزها در آذربایجان شرقی فیش حقوقی از معاونان منطقه آزاد ارس نیز در تلگرام و فضای مجازی در حال انتشار و در حال رد و بدل شدن است.
در این فیش های حقوقی معاون و مدیر با وجود سکونت در خانه های سازمانی منطقه چند هزار تومان حق مسکن دریافت کرده اند و یا برای 200 ساعت اضافه کاری بیش از 8 میلیون تومان و برای هر روز ماموریت بیش از 300 هزار تومان منظور شده است.
محمدحسن نژاد …

حقوق نجومی این بار در منطقه آزاد ارس + تصویر

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هم نوا به نقل از فارس، بعد از آنکه دریافت حقوق های چند ده میلیونی برخی مدیران در روزهای گذشته خبرساز شد، این روزها در آذربایجان شرقی فیش حقوقی از معاونان منطقه آزاد ارس نیز در تلگرام و فضای مجازی در حال انتشار و در حال رد و بدل شدن است.
در این فیش های حقوقی معاون و مدیر با وجود سکونت در خانه های سازمانی منطقه چند هزار تومان حق مسکن دریافت کرده اند و یا برای 200 ساعت اضافه کاری بیش از 8 میلیون تومان و برای هر روز ماموریت بیش از 300 هزار تومان منظور شده است.
محمدحسن نژاد …
حقوق نجومی این بار در منطقه آزاد ارس + تصویر

پرس نیوز