حفره امنیتی جدید در اپلیکیشن تلگرام

حفره امنیتی جدید در اپلیکیشن تلگرام
یکی از ویژگی های مهم در ارسال و دریافت پیام در اپلیکیشن پیام رسان تلگرام، عدم محدودیت سایز پیام های رمزگذاری شده دراین برنامه است. کارشناسان پس از مطالعات به این نتیجه رسیده اند که این ویژگی این روزها دستمایه هکرها در حملات سایبری شده است.

حفره امنیتی جدید در اپلیکیشن تلگرام

یکی از ویژگی های مهم در ارسال و دریافت پیام در اپلیکیشن پیام رسان تلگرام، عدم محدودیت سایز پیام های رمزگذاری شده دراین برنامه است. کارشناسان پس از مطالعات به این نتیجه رسیده اند که این ویژگی این روزها دستمایه هکرها در حملات سایبری شده است.
حفره امنیتی جدید در اپلیکیشن تلگرام

bluray movie download