حاشیه نگاری از دیدار صمیمی رهبر انقلاب و جمعی از مسئولان/ انقلاب باید نشان بدهد که می تواند مشکلات اقتصادی را برطرف کند

حاشیه نگاری از دیدار صمیمی رهبر انقلاب و جمعی از مسئولان/ انقلاب باید نشان بدهد که می تواند مشکلات اقتصادی را برطرف کند
مازندمجلس: سپهر خلجی مدیر روابط عمومی دفتر رهبری حاشیه نگاری دیدار منتشر نشده 24 /1/ 1395 جمعی از مدیران نظام با رهبر معظم انقلاب را در صفحه کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

حاشیه نگاری از دیدار صمیمی رهبر انقلاب و جمعی از مسئولان/ انقلاب باید نشان بدهد که می تواند مشکلات اقتصادی را برطرف کند

مازندمجلس: سپهر خلجی مدیر روابط عمومی دفتر رهبری حاشیه نگاری دیدار منتشر نشده 24 /1/ 1395 جمعی از مدیران نظام با رهبر معظم انقلاب را در صفحه کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.
حاشیه نگاری از دیدار صمیمی رهبر انقلاب و جمعی از مسئولان/ انقلاب باید نشان بدهد که می تواند مشکلات اقتصادی را برطرف کند

بک لینک رنک 7

عکس