جنگ داخلی در استقلال شدت گرفت

جنگ داخلی در استقلال شدت گرفت
روز نو :
با اینکه به نظر می رسید استقلال با انتخاب افتخاری به عنوان مدیرعامل با آرامش مشغول به کار است، اما روز دوشنبه اتفاقات عجیبی در این باشگاه رخ داد که جنگ قدرت را علنی کرد. ماجرا از جایی شروع شد که سایت رسمی استقلال و کانال رسمی این باشگاه در تلگرام که در واقع تنها ارگان خبری این باشگاه محسوب می شوند، خبر دو انتصاب جدید را به این شرح منتشر کرد: «شهاب جهانیان، رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال هاشم ساعدی را به عنوان مشاور عالی خود و سخنگوی هیات مدیره منصوب کرد.همچنین رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال …

جنگ داخلی در استقلال شدت گرفت

روز نو :
با اینکه به نظر می رسید استقلال با انتخاب افتخاری به عنوان مدیرعامل با آرامش مشغول به کار است، اما روز دوشنبه اتفاقات عجیبی در این باشگاه رخ داد که جنگ قدرت را علنی کرد. ماجرا از جایی شروع شد که سایت رسمی استقلال و کانال رسمی این باشگاه در تلگرام که در واقع تنها ارگان خبری این باشگاه محسوب می شوند، خبر دو انتصاب جدید را به این شرح منتشر کرد: «شهاب جهانیان، رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال هاشم ساعدی را به عنوان مشاور عالی خود و سخنگوی هیات مدیره منصوب کرد.همچنین رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال …
جنگ داخلی در استقلال شدت گرفت

عکس های داغ جدید