جای روحانی بودم «برجام» را در اقتصاد برجسته نمی کردم/ بهتر از این می شد مذاکره کرد

جای روحانی بودم «برجام» را در اقتصاد برجسته نمی کردم/ بهتر از این می شد مذاکره کرد
به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری فارس، روزنامه شرق نوشت: مصاحبه پیشِ رو گفت وگوی عباس عبدی با نشریه «رمز عبور» است که طبق توافق صورت گرفته او با مسئولان نشریه قرار بود در شماره مردادماه امسال به چاپ برسد، اما چنین شماره ای منتشر نشد. آقای عبدی این موضوع را از طریق تلگرام خبرنگار پیگیری می کند که پس […]

جای روحانی بودم «برجام» را در اقتصاد برجسته نمی کردم/ بهتر از این می شد مذاکره کرد

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری فارس، روزنامه شرق نوشت: مصاحبه پیشِ رو گفت وگوی عباس عبدی با نشریه «رمز عبور» است که طبق توافق صورت گرفته او با مسئولان نشریه قرار بود در شماره مردادماه امسال به چاپ برسد، اما چنین شماره ای منتشر نشد. آقای عبدی این موضوع را از طریق تلگرام خبرنگار پیگیری می کند که پس […]
جای روحانی بودم «برجام» را در اقتصاد برجسته نمی کردم/ بهتر از این می شد مذاکره کرد

کیمیا دانلود