ثروت های میلیاردی بانک های زیر پله ای از کاسبی با تحریم

ثروت های میلیاردی بانک های زیر پله ای از کاسبی با تحریم
به گزارش پایگاه خبری« عصراعتبار » به نقل از ایرنا، در این یادداشت که حمید بعیدی نژاد روز سه شنبه در صفحه تلگرام خود منتشر کرد، آمده است:
الف- بعد از ابتکار بموقع بانک مرکزی برای فراهم کردن امکان بازدید رسانه ها از مرکز سوئیفت بانک مرکزی، رسانه هایی که تردید داشتند، هر چند دیر اما بهر حال اعلام کردند: بله سویفت وصل است، ولی بلافاصله اعلام کردند تبادلات بانکی کم است.
ب- با توضیحات روشنگرانه آقای دکتر عراقچی اینک باید روشن شده باشد که مشکلات اجرایی موجود بر سر راه عادی شدن کامل ارتباطات بانکی، بعلت …

ثروت های میلیاردی بانک های زیر پله ای از کاسبی با تحریم

به گزارش پایگاه خبری« عصراعتبار » به نقل از ایرنا، در این یادداشت که حمید بعیدی نژاد روز سه شنبه در صفحه تلگرام خود منتشر کرد، آمده است:
الف- بعد از ابتکار بموقع بانک مرکزی برای فراهم کردن امکان بازدید رسانه ها از مرکز سوئیفت بانک مرکزی، رسانه هایی که تردید داشتند، هر چند دیر اما بهر حال اعلام کردند: بله سویفت وصل است، ولی بلافاصله اعلام کردند تبادلات بانکی کم است.
ب- با توضیحات روشنگرانه آقای دکتر عراقچی اینک باید روشن شده باشد که مشکلات اجرایی موجود بر سر راه عادی شدن کامل ارتباطات بانکی، بعلت …
ثروت های میلیاردی بانک های زیر پله ای از کاسبی با تحریم

بک لینک رنک 3