ثروت های میلیاردی بانک های زیرپله ای در زمان تحریم/ ارتباط کامل کارگزاری بانک های ایران با اروپا و آسیا نیازمند تلاش بیشتر

ثروت های میلیاردی بانک های زیرپله ای در زمان تحریم/ ارتباط کامل کارگزاری بانک های ایران با اروپا و آسیا نیازمند تلاش بیشتر
به گزارش حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ،در این یادداشت که حمید بعیدی نژاد روز سه شنبه در صفحه تلگرام خود منتشر کرد، آمده است:
الف- بعد از ابتکار بموقع بانک مرکزی برای فراهم کردن امکان بازدید رسانه ها از مرکز سوئیفت بانک مرکزی، رسانه هایی که تردید داشتند، هر چند دیر اما بهر حال اعلام کردند: بله سویفت وصل است، ولی بلافاصله اعلام کردند تبادلات بانکی کم است.
ب- با توضیحات روشنگرانه آقای دکتر عراقچی اینک باید روشن شده باشد که مشکلات اجرایی موجود بر سر راه عادی شدن کامل …

ثروت های میلیاردی بانک های زیرپله ای در زمان تحریم/ ارتباط کامل کارگزاری بانک های ایران با اروپا و آسیا نیازمند تلاش بیشتر

به گزارش حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ،در این یادداشت که حمید بعیدی نژاد روز سه شنبه در صفحه تلگرام خود منتشر کرد، آمده است:
الف- بعد از ابتکار بموقع بانک مرکزی برای فراهم کردن امکان بازدید رسانه ها از مرکز سوئیفت بانک مرکزی، رسانه هایی که تردید داشتند، هر چند دیر اما بهر حال اعلام کردند: بله سویفت وصل است، ولی بلافاصله اعلام کردند تبادلات بانکی کم است.
ب- با توضیحات روشنگرانه آقای دکتر عراقچی اینک باید روشن شده باشد که مشکلات اجرایی موجود بر سر راه عادی شدن کامل …
ثروت های میلیاردی بانک های زیرپله ای در زمان تحریم/ ارتباط کامل کارگزاری بانک های ایران با اروپا و آسیا نیازمند تلاش بیشتر

بک لینک