توکلی: تا فردا پاسخ دولت را به صورت مکتوب منتشر می کنم

توکلی: تا فردا پاسخ دولت را به صورت مکتوب منتشر می کنم
احمد توکلی عصر روز جمعه در کانال شخصی خود در تلگرام نوشت: دولت به نطق من در صحن علنی مجلس نسبت به برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی جوابیه داده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: اگرچه میل نداشتم در شرایط فعلی با برادران دولت محاجه کنم اما ظاهرا مجبور به این کار هستم و پاسخ خواهم داد.
توکلی روز یکشنبه گذشته که به عنوان موافق لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور در صحن علنی سخنرانی می کرد، گفته بود که در اواخر دولت قبل شورای عالی امنیت ملی مصوبه برای برای برداشت ۲٫۵ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای …

توکلی: تا فردا پاسخ دولت را به صورت مکتوب منتشر می کنم

احمد توکلی عصر روز جمعه در کانال شخصی خود در تلگرام نوشت: دولت به نطق من در صحن علنی مجلس نسبت به برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی جوابیه داده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: اگرچه میل نداشتم در شرایط فعلی با برادران دولت محاجه کنم اما ظاهرا مجبور به این کار هستم و پاسخ خواهم داد.
توکلی روز یکشنبه گذشته که به عنوان موافق لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور در صحن علنی سخنرانی می کرد، گفته بود که در اواخر دولت قبل شورای عالی امنیت ملی مصوبه برای برای برداشت ۲٫۵ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای …
توکلی: تا فردا پاسخ دولت را به صورت مکتوب منتشر می کنم

بک لینک رنک 8

خبرگزاری اصفحان