تولید و عرضه کمیک استریپ با حمایت مردم

تولید و عرضه کمیک استریپ با حمایت مردم
محمد نوری همدانی، پژوهشگر صنعت سرگرمی با تمرکز بر محتوای گونه رسانه ای «انیمیشن» اخیراً در تلگرام کانالی ایجاد کرده که کانال او یک پویش مردمی برای تولید و عرضه کمیک استریپ مذهبی با حمایت خود مردم است.

تولید و عرضه کمیک استریپ با حمایت مردم

محمد نوری همدانی، پژوهشگر صنعت سرگرمی با تمرکز بر محتوای گونه رسانه ای «انیمیشن» اخیراً در تلگرام کانالی ایجاد کرده که کانال او یک پویش مردمی برای تولید و عرضه کمیک استریپ مذهبی با حمایت خود مردم است.
تولید و عرضه کمیک استریپ با حمایت مردم

عکس های داغ جدید