توضیح بعیدی نژاد درباره اظهارات رییس جمهور اتریش درباره سوئیفت

توضیح بعیدی نژاد درباره اظهارات رییس جمهور اتریش درباره سوئیفت
مازندمجلس : حمید بعیدی نژاد از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای در کانال تلگرام خود نوشت:
▪️باز هم سویفت!..ظاهرا این قضیه سویفت برای برخی از رسانه ها پایانی ندارد. علیرغم تاکیدات مسؤولین بانکهای ایرانی و بالاتر از همه اعلام ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که همین الان بانکهای مختلف ایرانی به سویفت وصل شده اند، اینبار دوباره برخی با استناد به صحبتهای رئیس جمهور اتریش ادعا کرده اند که اعلام وصل شدن سوئیفت توسط مقامات رسمی کشور نادرست و ادعای کذب است. این موضوع را هم متاسفانه باید از خصوصیات فرهنگی …

توضیح بعیدی نژاد درباره اظهارات رییس جمهور اتریش درباره سوئیفت

مازندمجلس : حمید بعیدی نژاد از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای در کانال تلگرام خود نوشت:
▪️باز هم سویفت!..ظاهرا این قضیه سویفت برای برخی از رسانه ها پایانی ندارد. علیرغم تاکیدات مسؤولین بانکهای ایرانی و بالاتر از همه اعلام ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که همین الان بانکهای مختلف ایرانی به سویفت وصل شده اند، اینبار دوباره برخی با استناد به صحبتهای رئیس جمهور اتریش ادعا کرده اند که اعلام وصل شدن سوئیفت توسط مقامات رسمی کشور نادرست و ادعای کذب است. این موضوع را هم متاسفانه باید از خصوصیات فرهنگی …
توضیح بعیدی نژاد درباره اظهارات رییس جمهور اتریش درباره سوئیفت

بک لینک