تلگرام یک به روز رسانی دیگر برای ویندوزفون منتشر کرد

تلگرام یک به روز رسانی دیگر برای ویندوزفون منتشر کرد
همان طور که می دانید اخیرا تلگرام با ارائه بسته به روز رسانی جدیدی نسخه ویندوزفون آن را به ۱.۲۶ تغییر داد. این نسخه جدید شامل ویژگی های جدیدی نیز بود ولی دوباره این شرکت بسته به روز رسانی کوچکی برای این برنامه منتشر کرده است. با ما در وینفون همراه باشید.

در بسته به بروز رسانی قبلی ویژگی های جدیدی به این پیام رسان موفق و پرطرفدار اضافه شد. این ویژگی ها شامل Draft و… بود. اما اخیرا یک بسته به روز رسانی دیگر برای این برنامه منتشر شده است. در این بسته تغییرات و یا ویژگی های جدیدی یافت نمی شوند و به …

تلگرام یک به روز رسانی دیگر برای ویندوزفون منتشر کرد

همان طور که می دانید اخیرا تلگرام با ارائه بسته به روز رسانی جدیدی نسخه ویندوزفون آن را به ۱.۲۶ تغییر داد. این نسخه جدید شامل ویژگی های جدیدی نیز بود ولی دوباره این شرکت بسته به روز رسانی کوچکی برای این برنامه منتشر کرده است. با ما در وینفون همراه باشید.

در بسته به بروز رسانی قبلی ویژگی های جدیدی به این پیام رسان موفق و پرطرفدار اضافه شد. این ویژگی ها شامل Draft و… بود. اما اخیرا یک بسته به روز رسانی دیگر برای این برنامه منتشر شده است. در این بسته تغییرات و یا ویژگی های جدیدی یافت نمی شوند و به …
تلگرام یک به روز رسانی دیگر برای ویندوزفون منتشر کرد

اس ام اس جدید