تلگرام کانال های غیراخلاقی را فیلتر کرد

تلگرام کانال های غیراخلاقی را فیلتر کرد
به گزارش نیریمیز ،  تلگرام طی دیروز و امروز بیش از 50 کانال ایرانی که تبلیغات غیراخلاقی داشتند را مسدود کرده و به آنها فرصت پالایش داده است. این کانالها که فعالیتشان اکثرا اجتماعی یا سرگرمی است درصورتی که پالایش کنند اجازه فعالیت مجدد داده خواهد شد.
کارت زرد تلگرام فقط یکبار است و درصورت تکرار و گزارش مجدد کاربران، آن کانال برای همیشه مسدود خواهد شد. تلگرام در قوانین خود ذکر کرده که محتویات مستهجن و غیراخلاقی بطورکلی در کانال ها و ربات ها ممنوع است.
در کانال های تلگرام فیلتر شده، کاربران با …

تلگرام کانال های غیراخلاقی را فیلتر کرد

به گزارش نیریمیز ،  تلگرام طی دیروز و امروز بیش از 50 کانال ایرانی که تبلیغات غیراخلاقی داشتند را مسدود کرده و به آنها فرصت پالایش داده است. این کانالها که فعالیتشان اکثرا اجتماعی یا سرگرمی است درصورتی که پالایش کنند اجازه فعالیت مجدد داده خواهد شد.
کارت زرد تلگرام فقط یکبار است و درصورت تکرار و گزارش مجدد کاربران، آن کانال برای همیشه مسدود خواهد شد. تلگرام در قوانین خود ذکر کرده که محتویات مستهجن و غیراخلاقی بطورکلی در کانال ها و ربات ها ممنوع است.
در کانال های تلگرام فیلتر شده، کاربران با …
تلگرام کانال های غیراخلاقی را فیلتر کرد

خرید بک لینک