تلگرام نماینده ای در ایران ندارد

تلگرام نماینده ای در ایران ندارد
اکونیوز:وزیر ارتباطات درباره نحوه ارتباط و تعامل مسئولان وزارت ارتباطات و مدیران تلگرام گفت: از طریق ایمیل با آنها مکاتبه می کنیم و برای مثال از همین طریق لیست کانال های مستهجن برای مسدود شدن را به آنها اعلام کرده ایم و آنها پاسخ دادند.

تلگرام نماینده ای در ایران ندارد

اکونیوز:وزیر ارتباطات درباره نحوه ارتباط و تعامل مسئولان وزارت ارتباطات و مدیران تلگرام گفت: از طریق ایمیل با آنها مکاتبه می کنیم و برای مثال از همین طریق لیست کانال های مستهجن برای مسدود شدن را به آنها اعلام کرده ایم و آنها پاسخ دادند.
تلگرام نماینده ای در ایران ندارد

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان