تلگرام نسخه بروز خود را متفاوت ارائه داد (تصویر)

تلگرام نسخه بروز خود را متفاوت ارائه داد (تصویر)
رویداد۲۴  – تلگرام برای بسیاری از کاربران در ارتباطات تجاری جایگزین ایمیل شده است. در این پیام رسان، گاهی اتفاق می افتد در میان یک پیام مهمی که قصد دارید بفرستید، فردی به شما پیام می دهد و شما به کلی پیام مورد نظر را فراموش می کنید. اما با آخرین آپدیت تلگرام، دیگر چنین مشکلی نخواهید داشت.
امروز تلگرام با ارائه جدیدترین نسخه خود، (نسخه ۳.۱۰) قابلیت پیش نویس (draft) را معرفی کرده است، به طوری که پیام هایی که پایان نیافته اند در لیست پیام ها به طور واضح دیده می شوند و پیام هایی که حاوی پیش نویس هایی هستن …

تلگرام نسخه بروز خود را متفاوت ارائه داد (تصویر)

رویداد۲۴  – تلگرام برای بسیاری از کاربران در ارتباطات تجاری جایگزین ایمیل شده است. در این پیام رسان، گاهی اتفاق می افتد در میان یک پیام مهمی که قصد دارید بفرستید، فردی به شما پیام می دهد و شما به کلی پیام مورد نظر را فراموش می کنید. اما با آخرین آپدیت تلگرام، دیگر چنین مشکلی نخواهید داشت.
امروز تلگرام با ارائه جدیدترین نسخه خود، (نسخه ۳.۱۰) قابلیت پیش نویس (draft) را معرفی کرده است، به طوری که پیام هایی که پایان نیافته اند در لیست پیام ها به طور واضح دیده می شوند و پیام هایی که حاوی پیش نویس هایی هستن …
تلگرام نسخه بروز خود را متفاوت ارائه داد (تصویر)

موسیقی