تلگرام شایعات مطرح شده در خصوص تصاحب گوگل را تکذیب کرد

تلگرام شایعات مطرح شده در خصوص تصاحب گوگل را تکذیب کرد
با وجود اینکه گوگل یک کمپانی اینترنتی موفق است، اما باید به این موضوع اشاره کرد که تلاش های غول جستجو در حوزه ی ایجاد یک اپلیکیشن ارتباطی با درون مایه ی شبکه ی اجتماعی همواره با شکست روبرو شده است؛ از این رو تصاحب سرویس های موفق در این حوزه همواره در مورد گوگل مطرح می شود. بطوریکه براساس آخرین شایعات، گوگل درصدد خرید تلگرام است.

به گزارش سافت گذر به نقل از زومیت؛ همواره گوگل تجربیات ناموفقی را حول ایجاد سرویس های ارتباطی و شبکه های اجتماعی داشته است. نمونه ی روشن این تجربیات ناموفق گوگل پلاس …

تلگرام شایعات مطرح شده در خصوص تصاحب گوگل را تکذیب کرد

با وجود اینکه گوگل یک کمپانی اینترنتی موفق است، اما باید به این موضوع اشاره کرد که تلاش های غول جستجو در حوزه ی ایجاد یک اپلیکیشن ارتباطی با درون مایه ی شبکه ی اجتماعی همواره با شکست روبرو شده است؛ از این رو تصاحب سرویس های موفق در این حوزه همواره در مورد گوگل مطرح می شود. بطوریکه براساس آخرین شایعات، گوگل درصدد خرید تلگرام است.

به گزارش سافت گذر به نقل از زومیت؛ همواره گوگل تجربیات ناموفقی را حول ایجاد سرویس های ارتباطی و شبکه های اجتماعی داشته است. نمونه ی روشن این تجربیات ناموفق گوگل پلاس …
تلگرام شایعات مطرح شده در خصوص تصاحب گوگل را تکذیب کرد

لایسنس نود 32 ورژن 7

روزنامه قانون