تلگرام شایعات مطرح شده در خصوص تصاحب توسط گوگل را تکذیب کرد

تلگرام شایعات مطرح شده در خصوص تصاحب توسط گوگل را تکذیب کرد
با وجود اینکه گوگل یک کمپانی اینترنتی موفق است، اما باید به این موضوع اشاره کرد که تلاش های غول جستجو در حوزه ی ایجاد یک اپلیکیشن ارتباطی با درون مایه ی شبکه ی اجتماعی همواره با شکست روبرو شده است؛ از این رو تصاحب سرویس های موفق در این حوزه همواره در مورد گوگل مطرح می شود. بطوریکه براساس آخرین شایعات، گوگل درصدد خرید تلگرام است. با زومیت همراه باشید.

تلگرام شایعات مطرح شده در خصوص تصاحب توسط گوگل را تکذیب کرد

با وجود اینکه گوگل یک کمپانی اینترنتی موفق است، اما باید به این موضوع اشاره کرد که تلاش های غول جستجو در حوزه ی ایجاد یک اپلیکیشن ارتباطی با درون مایه ی شبکه ی اجتماعی همواره با شکست روبرو شده است؛ از این رو تصاحب سرویس های موفق در این حوزه همواره در مورد گوگل مطرح می شود. بطوریکه براساس آخرین شایعات، گوگل درصدد خرید تلگرام است. با زومیت همراه باشید.
تلگرام شایعات مطرح شده در خصوص تصاحب توسط گوگل را تکذیب کرد

آپدیت نود 32 ورژن 9

bluray movie download