تلگرام به کمک فرهنگ کتابخوانی در کرمان آمد

تلگرام به کمک فرهنگ کتابخوانی در کرمان آمد
کرمان – با اجرای طرح «کتاب خوان مجازی» مردم کرمان در قالب ویدئوهای کوتاه می توانند کتابهای مورد نظر خود را در گروه تلگرامی با همین نام به اشتراک بگذارند.

تلگرام به کمک فرهنگ کتابخوانی در کرمان آمد

کرمان – با اجرای طرح «کتاب خوان مجازی» مردم کرمان در قالب ویدئوهای کوتاه می توانند کتابهای مورد نظر خود را در گروه تلگرامی با همین نام به اشتراک بگذارند.
تلگرام به کمک فرهنگ کتابخوانی در کرمان آمد

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 4

دانلود سریال و آهنگ