تلگرام بروزرسانی مهمی برای API ربات های خود منتشر کرد

تلگرام بروزرسانی مهمی برای API ربات های خود منتشر کرد
تلگرام با بروزرسانی API مخصوص ربات هایش به ورژن 2.0، قابلیت های ارزشمندی به آن اضافه کرده که پشتیبانی از کیبوردهای Inline، ابزار مدیریت گروه ها و گسترش طیف فرمت های پشتیبانی شونده در ربات ها از مهم ترین آنها هستند. تلگرام برای نخستین بار، خبر ارائه این بروزرسانی را پیش از برگزاری کنفرانس توسعه دهندگان F8 فیسبوک در روزهای پایانی هفته گذشته رسانه ای کرد.
کیبوردهای Inline هم در حالت چت و هم در حالت برنامه نویسی قابل دسترسی هستند. آنها در پنجره گفتگو پیامی نمی فرستند، بلکه در عوض در نقش پشتیبان دکمه های …

تلگرام بروزرسانی مهمی برای API ربات های خود منتشر کرد

تلگرام با بروزرسانی API مخصوص ربات هایش به ورژن 2.0، قابلیت های ارزشمندی به آن اضافه کرده که پشتیبانی از کیبوردهای Inline، ابزار مدیریت گروه ها و گسترش طیف فرمت های پشتیبانی شونده در ربات ها از مهم ترین آنها هستند. تلگرام برای نخستین بار، خبر ارائه این بروزرسانی را پیش از برگزاری کنفرانس توسعه دهندگان F8 فیسبوک در روزهای پایانی هفته گذشته رسانه ای کرد.
کیبوردهای Inline هم در حالت چت و هم در حالت برنامه نویسی قابل دسترسی هستند. آنها در پنجره گفتگو پیامی نمی فرستند، بلکه در عوض در نقش پشتیبان دکمه های …
تلگرام بروزرسانی مهمی برای API ربات های خود منتشر کرد

خرید بک لینک

دانلود موزیک