تلگرام؛ باب میل خلافکاران برزیل

تلگرام؛ باب میل خلافکاران برزیل
کشاورزنیوز(اخبارکشاورزی ایران): محبوبیت نرم افزار تلگرام در میان کاربران برزیلی، به ویژه پس از مسدودشدن دسترسی به واتس اپ و البته قابلیت های ویژه ای که در این پیام رسان اینترنتی وجود دارد جذابیت زیادی را برای مجرمان سایبری این کشور به همراه داشته است. وب سایت آی تی ایران: محبوبیت نرم افزار تلگرام در میان کاربران برزیلی، به ویژه پس از مسدودشدن دسترسی به واتس اپ و البته قابلیت های ویژه ای که در این […]

تلگرام؛ باب میل خلافکاران برزیل

کشاورزنیوز(اخبارکشاورزی ایران): محبوبیت نرم افزار تلگرام در میان کاربران برزیلی، به ویژه پس از مسدودشدن دسترسی به واتس اپ و البته قابلیت های ویژه ای که در این پیام رسان اینترنتی وجود دارد جذابیت زیادی را برای مجرمان سایبری این کشور به همراه داشته است. وب سایت آی تی ایران: محبوبیت نرم افزار تلگرام در میان کاربران برزیلی، به ویژه پس از مسدودشدن دسترسی به واتس اپ و البته قابلیت های ویژه ای که در این […]
تلگرام؛ باب میل خلافکاران برزیل

ایرانی