تلگرام، کانال رسمی شبکه یمنی «المسیره» را مسدود کرد

تلگرام، کانال رسمی شبکه یمنی «المسیره» را مسدود کرد
شبکه اجتماعی تلگرام در چهارچوب اعمال فشار بر رسانه های وابسته به مقاومت در منطقه اقدام به مسدود کردن کانال رسمی شبکه یمنی «المسیره» کرد.

تلگرام، کانال رسمی شبکه یمنی «المسیره» را مسدود کرد

شبکه اجتماعی تلگرام در چهارچوب اعمال فشار بر رسانه های وابسته به مقاومت در منطقه اقدام به مسدود کردن کانال رسمی شبکه یمنی «المسیره» کرد.
تلگرام، کانال رسمی شبکه یمنی «المسیره» را مسدود کرد

خرید بک لینک

گوشی موبایل