تلگرام، متهم43 درصد جرایم سایبری

تلگرام، متهم43 درصد جرایم سایبری
در سال های اخیر همزمان با گسترش فضای مجازی در جامعه شاهد افزایش وقوع جرایم در این فضا بوده ایم. کلاهبرداری، سرقت اطلاعات و هتک حیثیت از مهم ترین جرایم این فضاست که جذابیت های آن باعث جذب شدن مجرمان سنتی به آن شده است. از سوی دیگر جدید بودن این فضا باعث شده اغلب مجرمان آن را نوجوانان و جوانان تشکیل دهند و هر ساله شاهد کاهش سن مجرمان در این فضا باشیم. در گفت وگویی با سرهنگ علی نیک نفس، رئیس تشخیص و پیشگیری پلیس فتای ناجا به بررسی خطرات و جرایم فضای مجازی و شبکه های اجتماعی پرداخته ایم که در ادامه می خوانیم. د

تلگرام، متهم43 درصد جرایم سایبری

در سال های اخیر همزمان با گسترش فضای مجازی در جامعه شاهد افزایش وقوع جرایم در این فضا بوده ایم. کلاهبرداری، سرقت اطلاعات و هتک حیثیت از مهم ترین جرایم این فضاست که جذابیت های آن باعث جذب شدن مجرمان سنتی به آن شده است. از سوی دیگر جدید بودن این فضا باعث شده اغلب مجرمان آن را نوجوانان و جوانان تشکیل دهند و هر ساله شاهد کاهش سن مجرمان در این فضا باشیم. در گفت وگویی با سرهنگ علی نیک نفس، رئیس تشخیص و پیشگیری پلیس فتای ناجا به بررسی خطرات و جرایم فضای مجازی و شبکه های اجتماعی پرداخته ایم که در ادامه می خوانیم. د
تلگرام، متهم43 درصد جرایم سایبری

bluray movie download