تلگرام،کانال رسمی شبکه یمنی را مسدود کرد

تلگرام،کانال رسمی شبکه یمنی را مسدود کرد
مازندمجلس: شبکه اجتماعی تلگرام در چهارچوب اعمال فشار بر رسانه های وابسته به مقاومت در منطقه اقدام به مسدود کردن کانال رسمی شبکه یمنی «المسیره» کرد.

تلگرام،کانال رسمی شبکه یمنی را مسدود کرد

مازندمجلس: شبکه اجتماعی تلگرام در چهارچوب اعمال فشار بر رسانه های وابسته به مقاومت در منطقه اقدام به مسدود کردن کانال رسمی شبکه یمنی «المسیره» کرد.
تلگرام،کانال رسمی شبکه یمنی را مسدود کرد

بک لینک رنک 8

سپهر نیوز