تلویزیون در رقابت با تلگرام موفق عمل کرد؟

تلویزیون در رقابت با تلگرام موفق عمل کرد؟
در نوروز ۹۵ با وجود حضور تلگرام، اینستاگرام و سایر شبکه های مجازی، تلویزیون به طور متوسط مخاطبان بالایی داشت و توانست در رقابت با این شبکه ها موفق عمل کند.

تلویزیون در رقابت با تلگرام موفق عمل کرد؟

در نوروز ۹۵ با وجود حضور تلگرام، اینستاگرام و سایر شبکه های مجازی، تلویزیون به طور متوسط مخاطبان بالایی داشت و توانست در رقابت با این شبکه ها موفق عمل کند.
تلویزیون در رقابت با تلگرام موفق عمل کرد؟

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 7

اخبار دنیای دیجیتال