تلویزیون در رقابت با تلگرام موفق شد

تلویزیون در رقابت با تلگرام موفق شد
آرتنا: در نوروز ۹۵ با وجود حضور تلگرام، اینستاگرام و سایر شبکه های مجازی، تلویزیون به طور متوسط مخاطبان بالایی داشت و توانست در رقابت با این شبکه ها موفق عمل کند.

تلویزیون در رقابت با تلگرام موفق شد

آرتنا: در نوروز ۹۵ با وجود حضور تلگرام، اینستاگرام و سایر شبکه های مجازی، تلویزیون به طور متوسط مخاطبان بالایی داشت و توانست در رقابت با این شبکه ها موفق عمل کند.
تلویزیون در رقابت با تلگرام موفق شد

اپدیت نود32

دانلود سریال و آهنگ