تعداد کاربران ایرانی تلگرام

تعداد کاربران ایرانی تلگرام
٢٨ میلیون ایرانی این روزها، شب و روزشان را با معروف ترین پیام رسان تلفن همراه در ایران، یعنی «تلگرام» می گذرانند.

تعداد کاربران ایرانی تلگرام

٢٨ میلیون ایرانی این روزها، شب و روزشان را با معروف ترین پیام رسان تلفن همراه در ایران، یعنی «تلگرام» می گذرانند.
تعداد کاربران ایرانی تلگرام

دانلود فیلم با لینک مستقیم