تصویری از بانوی بیلیاردباز مدال آور ایران در آسیا

تصویری از بانوی بیلیاردباز مدال آور ایران در آسیا
اکرم محمدی برنده اولین مدال برنز آسیا برای زنان بیلیاردباز ایرانی شد.
بانوی بیلیاردباز مدال آور ایران در آسیا:
اکرم محمدی امینی برنده اولین مدال برنز آسیا برای زنان بیلیاردباز ایرانی شد. کانال تلگرام فدراسیون بیلیارد ایران چندین ویدیو از تیم مردان گذاشته ولی هیچ فیلم یا عکسی از محمدی نگذاشته است.
تیم ملی ایران موفق به کسب یک مدال طلا توسط امیر سرخوش، یک مدال نقره توسط سهیل واحدی، امیر سرخوش و آرمان دیناروند دو مدال برنز توسط تختی زرعکانی و اکرم محمدی در رقابت های ورزش های بیلیارد قهرمانی آسیا شده …

تصویری از بانوی بیلیاردباز مدال آور ایران در آسیا

اکرم محمدی برنده اولین مدال برنز آسیا برای زنان بیلیاردباز ایرانی شد.
بانوی بیلیاردباز مدال آور ایران در آسیا:
اکرم محمدی امینی برنده اولین مدال برنز آسیا برای زنان بیلیاردباز ایرانی شد. کانال تلگرام فدراسیون بیلیارد ایران چندین ویدیو از تیم مردان گذاشته ولی هیچ فیلم یا عکسی از محمدی نگذاشته است.
تیم ملی ایران موفق به کسب یک مدال طلا توسط امیر سرخوش، یک مدال نقره توسط سهیل واحدی، امیر سرخوش و آرمان دیناروند دو مدال برنز توسط تختی زرعکانی و اکرم محمدی در رقابت های ورزش های بیلیارد قهرمانی آسیا شده …
تصویری از بانوی بیلیاردباز مدال آور ایران در آسیا

اندروید