تصاویر/ رزمندگان شهرستان دلفان در هشت سال دفاع مقدس(۱)

تصاویر/ رزمندگان شهرستان دلفان در هشت سال دفاع مقدس(۱)
سلام دلفان- گوشه هایی از خاطرات مصور دلاور مردان دلفانی در جبهه های حق علیه باطل .

لطفا تصاویر خود را به ایمیل salamdelfan.ir@gmail.com و یا به آی دی تلگرام delfanadmin@ ارسال نمائید.

مطالب مرتبط: عکس/ رزمندگان دلفان در هشت سال دفاع مقدس(۴) تصاویر/ رزمندگان دلفان در هشت سال دفاع مقدس(۲) تصاویر/ رزمندگان دلفان در هشت سال دفاع مقدس(۱) گزارش تصویری/بیان گوشه هایی از خاطرات دفاع مقدس با روایتگر …

تصاویر/ رزمندگان شهرستان دلفان در هشت سال دفاع مقدس(۱)

سلام دلفان- گوشه هایی از خاطرات مصور دلاور مردان دلفانی در جبهه های حق علیه باطل .

لطفا تصاویر خود را به ایمیل salamdelfan.ir@gmail.com و یا به آی دی تلگرام delfanadmin@ ارسال نمائید.

مطالب مرتبط: عکس/ رزمندگان دلفان در هشت سال دفاع مقدس(۴) تصاویر/ رزمندگان دلفان در هشت سال دفاع مقدس(۲) تصاویر/ رزمندگان دلفان در هشت سال دفاع مقدس(۱) گزارش تصویری/بیان گوشه هایی از خاطرات دفاع مقدس با روایتگر …
تصاویر/ رزمندگان شهرستان دلفان در هشت سال دفاع مقدس(۱)

مرکز فیلم