تشکیل گروه کاری ویژه برای تضمین اجرای لغو تحریم ها – حل و فصل مشکلات با تمرکز بیشتر بر روی مباحث اج

تشکیل گروه کاری ویژه برای تضمین اجرای لغو تحریم ها – حل و فصل مشکلات با تمرکز بیشتر بر روی مباحث اج
به گزارش ایرنا، «حمید بعیدی نژاد» در یادداشت خود در کانال تلگرام آورده است: جلسه کمیسیون مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 طی روزهای پنجشنبه و جمعه در سطح کارشناسی و معاونین سیاسی در وین برگزار گردید.
وی افزود: اعضای کمیسیون، مسائل هسته ای و موضوع لغو تحریم ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند. با توجه به مشکلاتی که درخصوص نقل و انتقالات بانکی و ارزی میان بانکهای ایرانی و بانکهای بزرگ اروپایی وجود دارد کمیسیون وقت زیادی را در سطح کارشناسی و معاونین به این موضوع اختصاص داد.
بعیدی نژاد …

تشکیل گروه کاری ویژه برای تضمین اجرای لغو تحریم ها – حل و فصل مشکلات با تمرکز بیشتر بر روی مباحث اج

به گزارش ایرنا، «حمید بعیدی نژاد» در یادداشت خود در کانال تلگرام آورده است: جلسه کمیسیون مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 طی روزهای پنجشنبه و جمعه در سطح کارشناسی و معاونین سیاسی در وین برگزار گردید.
وی افزود: اعضای کمیسیون، مسائل هسته ای و موضوع لغو تحریم ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند. با توجه به مشکلاتی که درخصوص نقل و انتقالات بانکی و ارزی میان بانکهای ایرانی و بانکهای بزرگ اروپایی وجود دارد کمیسیون وقت زیادی را در سطح کارشناسی و معاونین به این موضوع اختصاص داد.
بعیدی نژاد …
تشکیل گروه کاری ویژه برای تضمین اجرای لغو تحریم ها – حل و فصل مشکلات با تمرکز بیشتر بر روی مباحث اج

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 9

wolrd press news