تحریف در واقعه عاشورا

تحریف در واقعه عاشورا
مسئله تحریف در واقعه عاشورا بررسی می شود.
به گزارش باشگاه اندیشه، بنیاد اندیشه و احسان توحید و انجمن اندیشه و قلم، سلسله نشست های «عاشورا، نگاهی دیگر» را در شب های محرم برگزار می کند.
در نخستین نشست از این برنامه، محمدتقی فاضل میبدی از تحریف ها در واقعه عاشورا سخن خواهد گفت.
این نشست با عنوان «تحریف در واقعه عاشورا» دوشنبه 12 مهر 1395، ساعت 20 در تالار مسجد جامع امیرالمومنین(ع) تشکیل می شود.
مسجد جامع امیرالمومنین(ع) در تهران، بلوار مرزداران، خیابان ایثار قرار دارد.
با انتخاب لینک کانال تلگرام د …

تحریف در واقعه عاشورا

مسئله تحریف در واقعه عاشورا بررسی می شود.
به گزارش باشگاه اندیشه، بنیاد اندیشه و احسان توحید و انجمن اندیشه و قلم، سلسله نشست های «عاشورا، نگاهی دیگر» را در شب های محرم برگزار می کند.
در نخستین نشست از این برنامه، محمدتقی فاضل میبدی از تحریف ها در واقعه عاشورا سخن خواهد گفت.
این نشست با عنوان «تحریف در واقعه عاشورا» دوشنبه 12 مهر 1395، ساعت 20 در تالار مسجد جامع امیرالمومنین(ع) تشکیل می شود.
مسجد جامع امیرالمومنین(ع) در تهران، بلوار مرزداران، خیابان ایثار قرار دارد.
با انتخاب لینک کانال تلگرام د …
تحریف در واقعه عاشورا

مجله اینترنتی