تبعیت نکردن از رهبر خروج از سایه ولایت است/باید از صلاح رهبری تبعیت کرد

تبعیت نکردن از رهبر خروج از سایه ولایت است/باید از صلاح رهبری تبعیت کرد
به گزارش سایت خبری آوای ماغر ،بعد از اعلام مواضع صریح مقام معظم رهبری در باره رئیس جمهور سابق و اینکه ایشان صلاح نداستند که احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری 96شرکت کند، نماینده سابق کهگیلویه بزرگ در مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی، سرپیچی از رهبری را خروج از سایه ولایت دانست:
متن پیام تلگرامی سید علی محمد بزرگوای به شرح ذیل در کانال رسمی تلگرام وی آمده است :
” رهبری حکیم و آگاه و مدیر و مدبر وقتی صلاح اشخاص و جامعه را در امری می بیند و گوش زد می نماید، باید تبعیت کرد و هر کس سر پیچی کند و …

تبعیت نکردن از رهبر خروج از سایه ولایت است/باید از صلاح رهبری تبعیت کرد

به گزارش سایت خبری آوای ماغر ،بعد از اعلام مواضع صریح مقام معظم رهبری در باره رئیس جمهور سابق و اینکه ایشان صلاح نداستند که احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری 96شرکت کند، نماینده سابق کهگیلویه بزرگ در مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی، سرپیچی از رهبری را خروج از سایه ولایت دانست:
متن پیام تلگرامی سید علی محمد بزرگوای به شرح ذیل در کانال رسمی تلگرام وی آمده است :
” رهبری حکیم و آگاه و مدیر و مدبر وقتی صلاح اشخاص و جامعه را در امری می بیند و گوش زد می نماید، باید تبعیت کرد و هر کس سر پیچی کند و …
تبعیت نکردن از رهبر خروج از سایه ولایت است/باید از صلاح رهبری تبعیت کرد

فیلم سریال آهنگ