تازه ترین نتایج توافق هسته ای از نگاه بعیدی نژاد

تازه ترین نتایج توافق هسته ای از نگاه بعیدی نژاد
سفیر کشورمان در انگلستان گفت: شرکت ایران در اجلاس انجمن جهانی هسته ای به خوبی می رساند که پیشرفت دانشمندان هسته ای کشورمان در پسابرجام بیشتر مورد تقدیر کشورهای بزرگ جهان قرار می گیرد.
به گزارش مهر حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن و عضو تیم مذاکره کننده هسته ای در مطلبی در صفحه تلگرام خود نوشت: امروز یک تحول مهم در خصوص ارتقاء بحث صنعت هسته ای ایران در دوره پسابرجام اتفاق افتاد. ایران که برای سال های سال نمی توانست در جمع بین المللی شرکت ها و کمپانی های عمده جهانی در توسعه انرژی هسته ای حضور یابد، …

تازه ترین نتایج توافق هسته ای از نگاه بعیدی نژاد

سفیر کشورمان در انگلستان گفت: شرکت ایران در اجلاس انجمن جهانی هسته ای به خوبی می رساند که پیشرفت دانشمندان هسته ای کشورمان در پسابرجام بیشتر مورد تقدیر کشورهای بزرگ جهان قرار می گیرد.
به گزارش مهر حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن و عضو تیم مذاکره کننده هسته ای در مطلبی در صفحه تلگرام خود نوشت: امروز یک تحول مهم در خصوص ارتقاء بحث صنعت هسته ای ایران در دوره پسابرجام اتفاق افتاد. ایران که برای سال های سال نمی توانست در جمع بین المللی شرکت ها و کمپانی های عمده جهانی در توسعه انرژی هسته ای حضور یابد، …
تازه ترین نتایج توافق هسته ای از نگاه بعیدی نژاد

کیمیا دانلود