تازه ترین اخبار از وضعیت پرونده «پسر تلگرامی»

تازه ترین اخبار از وضعیت پرونده «پسر تلگرامی»
رئیس پلیس فتارئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به آزادی جوان موسوم به «پسر جنجالی تلگرام» با قرار وثیقه، آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده وی و انگیزه او از اقدام دردسرسازش را تشریح کرد.

تازه ترین اخبار از وضعیت پرونده «پسر تلگرامی»

رئیس پلیس فتارئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به آزادی جوان موسوم به «پسر جنجالی تلگرام» با قرار وثیقه، آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده وی و انگیزه او از اقدام دردسرسازش را تشریح کرد.
تازه ترین اخبار از وضعیت پرونده «پسر تلگرامی»

خرید بک لینک